Varmpressning

Konsolidering och varmpressning av biomaterial för tillämpningar inom förpackningsområdet

Projektets syfte är att utveckla processteknik med fokus på konsolidering via varmpressning av framförallt högutbytesmassor samt att öka fundamentala förståelsen för mekanismerna som uppstår. Målet är att finna vägar för att tillverka nya hållbara och cirkulära cellulosabaserade material för tillämpningar inom förpackningsområdet.

För att skogens biomaterial ska kunna ersätta plaster i ännu större utsträckning än vad som görs idag behöver forskningen inom området breddas och nya tekniker tas fram. Ett led i detta är att vidareutveckla den varmpressningsteknik som i tidigare studier visat sig ge avsevärda förbättringar i både torr- och våt-styrka utan kemikalietillsatser. Tanken är att studera hur vi kan optimera och styra fibernätverkens grad av konsolidering genom att kombinera variabler som temperatur, tryck och ingående massakomponenter (i första hand, HYP), detta för att kunna designa olika typer av förpackningsmaterial. Vi vill alltså kombinera den kvalitetshöjande effekten som varmpressningen ger med olika fiberegenskaper (olika fiberråvaror och massatillverkningsprocesser), tillsats av bionedbrytbara komponenter, samt använda olika för- och efterbehandling av materialet i syfte att nå efterfrågade produktegenskaper.

Bioinnovation Resurssmarta processer


Kontaktperson: PhD Tove Joelsson, 070-306 22 15 E-post

  • Stålbandspress

    Ni kan utveckla starka förpackningar mha vår expertis och stålbandspressen. Den har en 40 cm bred bana försedd med ett 0,8 mm tjockt stålband. Den kan pressa upp till 250 grader och med två pressnyp.

    Läs mer

  • PhD Tove Joelsson

    Kontakta vår expert inom starka förpackningar, hydrofobicitet, lignin och högutbytesmassor.

    Läs mer om Tove Joelsson