Nya skogsprodukter och material

Nya skogsprodukter och material

Inriktningen för den vetenskapliga verksamheten sammanfattas inom ”Nya skogsprodukter och material”, med kärnan i att utveckla nya massa- och fiberkvaliteter för nya cellulosabaserade material. Forskningen ska utveckla grundläggande förståelse för fiberlinjens enhetsoperationer, träkemiska processer och förståelse för relationen mellan process och nya materials strukturer och egenskaper. Det är en långsiktig satsning för kompetensuppbyggnad med mål att stödja övrig uppdragsbaserad verksamhet i MoRe och RISE samt understödja skogsindustriföretagen med kompetens och FoU.

Balansen mellan materialforskning och forskning inom massateknikområdet är väl avvägd inom de delprojekt som inledningsvis bygger programmet. Två av delprojekten fokuserar på forskning inom fiberlinjeoperationer (flishuggning, impregnering, delignifiering, fraktionering), två delprojekt har fokus på materialutveckling och ett delprojekt ligger i gränslandet mellan dessa områden med fokus på fiberutveckling för nya komposita material. Ett ytterligare delprojekt fokuserar på analys- och metodutveckling, en viktig bas för hela forskningsverksamheten samt uppdragsdelen.