Fiberteknik för träfiberkompositer

Fiberteknik för träfiberkompositer

Projektet ämnar forska kring framställning och modifiering av välbevarade träfibrer med högt innehåll av cellulosa och hemicellulosa samt möjligheterna till uppskalning av dessas användning i kompositmaterial för strukturella tillämpningar. Projektparter är MoRe Research och Kungliga Tekniska Högskolan KTH och finansieras av Kempestiftelserna, KTH och RISE/MoRe Research.


Användning av naturfibrer som förstärkning i kompositer är önskvärt då dessa ofta uppvisar hög styrka och styvhet samtidigt som vikten är låg. Naturfibrer kommer från förnyelsebar råvara och är nedbrytbara. Kompositmaterial baserade på andra naturfibrer (bambu, jute, hampa, etc.) har undersökts i stor omfattning internationellt. För träfiberkompositer, har istället den senaste tidens forskning dominerats av nanocellulosa. För lastbärande strukturer har nanocellulosa stora utmaningar i form av kraftigt ökad energiåtgång vid framställning, samt svårigheten att tillämpa industriella kompositprocesser.

Nyckelutrustningar för den här typen av utvecklingsprojekt är pilotpappersmaskinen ”XPM” och den kontinuerliga varmpressningspiloten ”stålbandspress”.

Forskningsarbetet utförs i nära samarbete med Wallenberg Wood Science Center vid KTH.

Kontaktperson: Oskar Westin, 070-306 22 59 E-post