MoRe R&D

Publikationer

 

Artikel publicerad om nya cellulosamaterial

MoRe Research har i ett samarbete med KTH utvecklat en förenklad process för att framställa träfibrer med hög andel hemicellulosa, så kallad holocellulosa. Dessa fibrer har intressanta egenskaper då de är välbevarade, både kemiskt och mekaniskt, vilket innebär att de är särskilt passande för tillämpningar där hög styrka och styvhet är viktigt.

En tänkbar användning är som förstärkande fibrer i kompositer, som ett biologiskt nedbrytbart alternativ till exempelvis glasfiber. Den nyutvecklade metoden förenklar utveckling av nya tillämpningar, men mer arbete behövs för att en industriellt gångbar process skall uppnås.

Till artikeln:

Single step PAA delignification of wood chips for highperformance holocellulose fibers

En omfattande undersökning av modifierade cellulosananokristaller och deras filmegenskaper

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813022017512

En metod för kemisk och fysikalisk modifiering av orienterade massaark

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10570-022-04706-3.pdf