Förbehandling och fraktionering av lignocellulosa

Förbehandling och fraktionering av lignocellulosa

Projektets syfte är att studera optimering och effektivisering av förbehandling och selektiv fraktionering av lignocellulosa för att sedan förädla valda fraktioner till högvärdiga biobaserade produkter. Målet är att bidra med ny grundläggande kunskap som bidrar till utveckling av biobaserade processer som stöd för en vidare uppskalning och implementering industriellt. MoRe Research kommer att tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (LTU) bedriva projektet med huvudhandledning av Luleå Tekniska Universitet. Projektet finansieras bland annat av Kempestiftelserna, Bioinnovation, LTU mfl.

MoRe Research reaktorer och kringutrustning möjliggör en viktig uppskalning av olika separationsprocesser baserat på bioråvara. Vi vill utveckla kemiprocesser för biobaserad råvara, med intresse för grot och bark men även andra restströmmar med biomaterial. Övergripande vill vi optimera förbehandlingsprocesser för lignocellulosa och utvinna vedens olika komponenter på ett mer resurseffektivt sätt med ökad selektivitet. Valda fraktioner från separationsprocessen kommer sedan att studeras map vidare förädling till högvärdiga biobaserade kemiprodukter och material.

Länk till Chalmers forskarskola Resurssmarta processer

Bioinnovation Resurssmarta processer

Kontaktperson: Sara Wallstén 072-226 34 38, E-post