Analys- och metodutveckling

Nytt projekt för analys- och metodutveckling

Syftet är att ta fram relevanta, robusta och anpassade analysmetoder som svarar på rätt frågeställningar för framtidens hållbara material, processer och produkter.

Projektet kommer stötta behov av relevanta analysmetoder till MoRes forskningsverksamhet samt till övriga aktörer inom industrin. Projektet kommer samordnas och koordineras av Oskar Westin. Till största del kommer befintlig kompetens och expertis på MoRe Research att användas i projektet, men samverkan och expertiskunnande kommer sökas hos universitet och andra delar av RISE. Projektet finansieras av Kempestifelserna.

Ett viktigt verktyg för den forskning och utveckling som MoRe och övriga aktörer i samhället utför är robusta och anpassade analysmetoder som svarar på rätt frågeställningar. Utan korrekta, precisa och träffsäkra metoder är risken stor att fel slutsatser dras. 

Genom att prioritera analysutveckling kan MoRe etablera sig som en central aktör kring utveckling av analyser för massa- och pappersindustrin. Analysmetoder behöver kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya prover, modifierade och nya processer. Nya frågeställningar tillkommer, kunder tar fram nya produkter. Befintliga metoder kan i värsta fall bara gälla en väldigt specifik provtyp och om denna provtyp förändras så fungerar inte längre metoden. När forskningen tar fram nya applikationer behöver också metoder från andra industrier och användningsområden identifieras, anpassas och valideras (säkerställa att de ger korrekta och reproducerbara resultat).

Kontaktperson: Oskar Westin, 070-306 22 59 E-post

 

  • Oskar Westin

    Kontakta gärna Oskar Westin för mer information kring projektet.

    Läs mer