Stålbandpress

Unik stålbandspress för högre styrka av trähaltiga papper invigd

I en ny stålbandspress kan starka förpackningsmaterial från lågenergi högutbytesmassa utvecklas. Tanken är att skapa förutsättningar för att dagens tidnings- och journalpappersbruk som använder högutbytesmassa relativt enkelt ska kunna modifiera sina pappersmaskiner och massaprocesser för tillverkning av förpackningsmaterial som i flera avseenden är bättre än dagens liner baserad av kemisk massa. Detta gäller egenskaper som dragstyrka, kompressionsstyrka och speciellt våtstyrka. Just våtstyrkan ger en mycket god potential att ersätta dagens plaster i många typer av förpackningar.

I ett gemensamt projekt mellan IPCO (tidigare Sandvik Process Systems), MoRe Research, Mittuniversitetet och industriparter, har en unik prototyp av stålbandspress tagits fram för att öka styrkeegenskaperna i ligninhaltigt papper. När papper baserat på ligninrika massor pressas vid högt tryck och hög temperatur ökar såväl styrkeegenskaper som dragindex och rivindex, liksom materialets våtstyrka. IPCO har därför utvecklat en unik stålbandsbandspress som installerats hos MoRe där den sedan ett par månader är i drift. Pressen är mycket funktionell och i den kan tryck, temperatur och hastighet varieras för att utvärdera och optimera processbetingelser.

Bandpressen är 40 cm bred och försedd med ett 0,8 mm tjockt stålband. Pressen värms upp med infraröd värme och temperaturen kan därför snabbt varieras från rumstemperatur upp till ca 250 oC. Själva pressningen sker genom att en cylinder pressar papperet mot stålbandet i två pressnyp. Bandhastigheten kan varieras från 0,3 till 3,0 meter per minut. Stålbandspressen simulerar mer industriliknande förhållanden och kommer att vara ett viktigt steg framåt i den framtida kommersialiseringen av tekniken.

Stålband och stålbandsteknologi används idag i nischade industriella processer där höga krav på slitstyrka, värmetålighet, yt-utförande och livslängd ställs.

– Med testresultat så hoppas vi nu att stålbandsteknologin kommer att få acceptans av den skogsindustriella branschen som ett effektivt sätt att tillverka nya material baserade på trä. Vi tror att det finns potential att utveckla fler applikationer. Samarbetet med MoRe Research och Mittuniversitet är ett utmärkt sätt att hitta ett nytt och spännande användningsområde för vår teknologi, säger Cherryleen Garcia-Lindgren, Global Innovation Manager hos IPCO.

Som en del i projektet drivs ett doktorandarbete för att optimera processen.

– Syftet med mitt doktorandprojekt är att utveckla starka och våtstarka förpackningsmaterial baserade på högutbytesmassa, säger Tove Joelsson, industridoktorand vid FORIC, Mittuniversitetets forskarskola, och anställd vid MoRe Research. Dessa starka förpackningsmaterial kan i framtiden exempelvis användas till papperskassar. Ett annat viktigt syfte är att skapa nya förutsättningar för produktion av TMP eller CTMP vid pappersbruken och modifiera pappersmaskinerna till att producera nya förpackningsmaterial.

– I vårt pågående forskningsprojekt har vi haft stor glädje och nytta av samarbetet med MoRe Research och den nya pilotanläggningen, säger Per Engstrand, Professor inom mekanisk fiberteknologi vid Mittuniversitetet. Vår målsättning är att utveckla ett miljövänligt våtstarkt papper av mekanisk massa som exempelvis kan användas i olika typer av förpackningar.

For more information about the steel belt press, please contact:

Tove Joelsson, 070 306 22 15, E-post