Specialist inom skummade material

PhD Sara Wallstén

Titel: Senior forskare, Projektledare

Expertis: Biobaserade skum-material med lågdensitet, lab-koncept utveckling, formuleringar och uppskalning.

Erfarenheter: PhD i ytfysik och kemi från Linköpings tekniska universitet. Erfaren projektledare inklusive konsortiumbildning och hypotespröving med expertis inom cellulosaskumbaserade material.

Publikationer

Oväntad talang: Kan vända allting till en utmaning. Älskar att vinna.

Kontakt: 072-226 34 38, E-post

  • Sara Wallstén