Absorptionsegenskaper

Absorptionsegenskaper är viktiga för många pappers- och kartongkvaliteter

I filmen absorptionsegenskaper  visar MoRe de viktigaste metoderna för att mäta ett pappers absorptionsförmåga, en egenskap som är viktig för många applikationer. Genom att på olika sätt mäta hur papper och kartong reagerar för pålägg av vatten eller olja kan dessa egenskaper styras så att materialet får rätt absorptionsförmåga för sin användning.

Filmen visar de vanligaste testmetoderna för vatten- eller oljeabsorption, nämligen Emtec-, kontaktvinkel och oljecobb. 

Emtecmetoden visar hur snabbt en vätska tränger in i materialet. 

När kontaktvinkeln mäts under absorptionsförloppet syns hur snabbt en droppe absorberas. Genom att mäta kontaktvinkeln för två olika vätskor kan materialets ytenergi bestämmas. Metoderna för kontaktvinkelmätning och Emtec är viktiga för vattenbaserat tryck, exempelvis inkjet. 

Slutligen är oljecobb en intressant metod för tester av livsmedelsförpackningar där inträngning av olja och fett ska vara så långsam som möjligt. Exempel på applikationer kan vara förpackningar där mat värms i ugn eller mikrovågsugn.

För mer information, kontakta Pia Renström, tel. 070 381 56 57, E-post