Viskosfiberlinje

Viskosfiberlinje

MoRe Research har under ett och samma tak pilotutrustningar och analysmöjligheter för hela processkedjan, från vedråvara till färdigspunnen viskosfiber. Hela kedjan finns nu åskådliggjord i filmen The Viscose Fibre Line at MoRe Research, där de olika processtegen på ett pedagogiskt sätt beskrivs. Filmen har engelskt tal.

Sedan tidigare finns en film som visar hur den spinnpilot som finns på MoRe fungerar. Till följd av det stora intresse som visats för den filmen har MoRe producerat en film som visar hela processen från träd till tråd.

– Oss veterligen finns ingen annanstans i Europa samma möjligheter att i en rad pilotutrustningar, med inbördes rätt storlek, gå från vedråvara till färdig viskosfiber på ett och samma ställe, säger Stefan Svensson. Genom att vi förfogar över hela kedjan av pilotutrustningar, kan kostnadseffektiva och tekniskt relevanta försök göras hela vägen från olika råvaror till färdigt viskosfilament.

– Efterfrågan av dissolvingcellulosa ökar och textilier av viskos kommer som en följd av stigande oljepriser, begränsade möjligheter att utöka världens bomullsodling och behovet av en växande världsbefolkning att öka. Vi märker därför att antalet uppdrag från kunder på denna marknad stadigt växer. Vi har också kompletterat verksamheten med relevant analysutrustning. Nyligen togs en partikelstorleksmätare för viskoslösning i drift som kompletterar de analysmöjligheter för hela kedjan som vi tidigare har.

– Det har varit ett både intressant och roligt uppdrag att göra filmen ”The Viscose Fibre Line at MoRe Research”, säger Jan-Erik Hägglund, MoRe. Genom att göra en lite längre film, den är drygt sju minuter lång, får tittarna se hela kedjan i ett sammanhang, istället för att se ett antal kortare filmer för de olika processtegen.

För mer information, kontakta gärna

Elly Westberg, 070-268 67 81, E-post