Karakterisering av viskosfibrer

Karakterisering av viskosfibrer på film

MoRe är nu utrustat med två instrument för bestämning av bland annat linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskos. Spinnstudier baserade på viskoslösning från dissolvingcellulosa, antingen tillverkad i våra piloter eller levererad från kunderna, kan göras i vår spinnpilot varefter den slutliga viskosfibern karakteriseras. Den vanligaste analysen görs på torr fiber men även våt fiber kan analyseras. 

Kontakt:

Diana Reyes Forsberg, 070-273 22 34, E-post