Formette

I den dynamiska arkformen kan fiberanisotropin varieras

I MoRes dynamiska arkformare, Formetten, kan fiberanisotropin styras så att den motsvarar papper producerat i en modern pappers- eller kartongmaskin. Samma ytvikt och anisotropi kan ställas in som kundens egen maskin. 

Formetten har en hastighet på 1200 m/min och genom att variera mäldstråle och virahastighet kan en fiberanisotropi uppnås som motsvarar situationen på aktuell pappers- eller kartongmaskin. Ark kan produceras i ytvikter mellan 30 och 280 g/m2.

Kartong med upp till fems skikt kan byggas upp aktuella mälder, vilket gör Formetten användbar för en lång rad undersökningar vid produktutveckling, utprovning av nya mäldkemikalier, fyllmedel, fiberblandningar, nanomaterial m.m.

Kontakt: Lars Sundvall, E-post