Spinnpiloten

Med spinnpiloten går MoRe hela vägen från träd till tråd

MoRe är ensamma i Europa om att under samma tak ha en komplett kedja av piloter; från flisning, kokning och blekning via viskoslösning till färdig viskostråd i spinnpiloten. I den kan direktspunnen viskosfiber tillverkas för utvärdering av process- och produktegenskaper från råvara till specialcellulosa och vidare till viskostråd. 

Spinnpiloten är av batchtyp och i den satsas mellan 140 och 220 ml viskoslösning. Fibern bildas genom att viskoslösningen pressas genom en dysa i spinnbadet, vilket består av olika kemikalier beroende på vilken viskosprocess som ska simuleras. Fibrerna rullas sedan upp mellan två trummor vilka har olika hastigheter varvid fibrerna sträcks. Den samlas upp på den ena trumman och klipps sedan ner till ca 4 cm långa bitar. Dessa tvättas, bleks och torkas innan efterföljande analys.

Den viskoslösning som ska utvärderas kan antingen levereras från aktuell viskosprocess, eller tillverkas från aktuell specialcellulosa i MoRes viskospilot.
Piloten ägs av SP Processum, medan MoRe sköter driften.  

För mer information, kontakta gärna
Kontakt: Hanna Rammsy, 072-500 66 09, E-post