Inkrust

Inkrustrisk vid lutindunstning

Inkruster i massabruk är en term som används för att beskriva avlagringar eller beläggningar som bildas i utrustning och rörledningar under tillverkningsprocessen av pappersmassa. Dessa avlagringar består huvudsakligen av oönskade ämnen som kalciumkarbonat, kalciumsulfat och andra mineraler som finns naturligt i vattnet som används i processen.

Orsakerna till inkruster inkluderar mineraler som finns i råvattnet, kemiska reaktioner som inträffar under processen och avdunstning av vatten från processen, vilket leder till en koncentration av mineraler och bildning av utfällningar.

Inkruster kan utgöra ett problem i massabruket eftersom de kan orsaka förstoppning av utrustning och rörledningar, vilket leder till minskad effektivitet och ökad underhållstid. Dessutom kan inkruster påverka produktkvaliteten och leda till ökade produktionskostnader.

För att hantera inkruster används olika metoder, inklusive kemisk behandling för att förhindra bildning av avlagringar, mekanisk rengöring av utrustning och rörledningar, samt användning av vattenbehandlingsprocesser för att minska mineralinnehållet i det använda vattnet. Effektiv hantering av inkruster är avgörande för att säkerställa smidig drift och hög produktionskvalitet i massabruket.

Våra analysmöjligheter vid inkrustrisk:

  • Karbonat
  • Sulfat
  • Oxalat
  • Ca-tot och Ca-löst
  • Na
  • Al, Si
  • Torrhalt

Kontakt