Gasmätningar

Gasmätningar

MoRe Research har utvecklat metoder att mäta flöden och att analysera gaser. Konceptet bygger på att en portabel gaskromatograf ställs upp på plats, så att gaserna snabbt kan analyseras från olika provpunkter.

Analyser av gaser i avluftningar från tankar och från deponigas

Mer info.

TRS-karteringar

MoRe Research har utvecklat metoder att mäta flöden och att analysera svavelinnehållet (TRS) i massafabrikernas svaggaser. Konceptet bygger på att en portabel gaskromatograf ställs upp på plats, så att svaggaserna från olika provpunkter snabbt kan analyseras. Mer info.

Samarbete mellan Eurocon och MoRe vid projektering av system för TRS-gaser

Eurocon och MoRe samarbetar när Eurocon projekterar system för uppsamling och destruering av TRS-gaser, enligt EU-direktiv 2010/75/EU om BAT. Mer info.

Vid frågor kontakta Michael Sjögren, 070 572 87 20, E-post

 

  • Kontaktperson för TRS

    Om du har några frågor angående TRS-mätningar kan du med fördel kontakta Michael Sjögren.

    Läs mer

  • Portabel GC