Tissue

Tissue - En flexibel pappersmaskin ger MoRe många uppdrag för tissue

Tissue är ett område med tillväxt, vilket också återspeglas i det faktum att MoRe Research får allt fler uppdrag inom detta område. Experimentpappersmaskinen, XPM, är utrustad med en Yankee-cylinder vilket gör det möjligt att producera tissue, såväl kräppat som okräppat. Uppdragen omfattar både utvecklingsförsök som problemlösning.

Tack vare sin litenhet har XPM en mycket stor flexibilitet och vi kan därför göra omfattande utvärderingar för tissue med relativt små massamängder. Efter uppslagning kan vi t.ex. mala massorna olika och se hur både pappersegenskaper och körbarhet påverkas. Malningen har för övrigt en direkt påverkan på energiförbrukningen för optimal kräppning.

Vår XPM har vakuumlådor i både viraparti och pressparti och med dem styrs pappersbanans fukt, vilket i sin tur har betydelse för kräppningsresultatet. I mälden kan vi tillsätta olika medel för att påverka banans släppning från Yankee-cylindern, kräppning och papperets mjukhet, liksom studera samvariansen av dessa tillsatser. Vi kan alltså utvärdera, inte bara massaegenskaper, utan också påverkan av olika tillsatsmedel på produkt- och körbarhetsegenskaper.

XPM kan tillverka okräppad tissue i ytvikter från 15 g/m2 och kräppad från 24 g/m2. Beroende på vilken massatyp som används kan dessa värden variera något. Temperaturen på Yankee-cylindern kan varieras upp till 130 oC och med fukttillsats kan kräppningsförloppet styras. Adhesionskraften mellan pappersbana och cylinder kan mätas för utvärdering av banans släpp från cylindern. Temperatur och energiförbrukning är andra variabler som mäts.

Att XPM är liten har, förutom flexibiliteten, också fördelen av att vi med en så liten mängd som knappt två kilo torrtänkt massa kan göra omfattande utvärderingar. Våra kunder har hittills främst varit massaleverantörer, men även tissuetillverkare som vill utvärdera olika massatyper eller mäldtillsatser utan att störa sin egen produktion. Vanligast är att vi utvärderar kemiska och mekaniska massor, men det går naturligtvis även att göra motsvarande försök med avsvärtade returfibermassor.

Kontakta Lars Sundvall

 • Tissue analyspaket

  Läs mer

 • Pilotskala -tissuetillverkning

  Läs mer

 • Optiska egenskaper

  Mät optiska egenskaper för tissue hos oss!

  Läs mer