Utbildning

Omfattande kunnande

Kompetensutveckling, vidareutbildning och certifiering av personal har blivit allt viktigare inom skogsindustrin. Den tekniska utvecklingen går fort och kunskap är delvis en färskvara som måste uppdateras. Antalet anställda minskar och allt högre kompetenskrav ställs på personalen. MoRe samarbetar därför ofta med utbildningsföretaget P&L Nordic AB i certifierande operatörsutbildningar inom kokning och blekning samt inom laboratoriesidan. 

MoRe har ett omfattande kunnande om massaprocessens kemi och om analyser och är därför ofta underleverantör till P&L Nordic AB i flera av deras utbildningar och certifieringar inom dessa områden. Det kan gälla processoperatörer för sulfat-, sulfit- och mekmassaproduktion, papperstillverkning liksom för laboratoriepersonal.

Utbildningarna förläggs på olika, ofta centrala platser i landet. Laborantutbildningarna är i Stockholm. Dessutom skräddarsyr P&L Nordic AB och MoRe bruksspecifika utbildningar enligt önskemål från enskilda bruk och företag.

Kokericertifiering 

Etapp 2
7-11 september - Plats bestäms senare 

Etapp 3
23-27 november - Plats bestäms senare

Etapp 4
11-15 januari 2021- Plats bestäms senare

 

Blekericertifiering:

Etapp 1
18-20 februari - Stockholm

Etapp 2
7-11 september - Plats bestäms senare

Etapp 3
23-27 november - Plats bestäms senare

Etapp 4
11-15 januari 2021 - Plats bestäms senare
re

 

Laboratoriecertifiering

Utbildningstider 2020:

Etapp 1
1-3 september - Stockholm

Etapp 2 
27-29 oktober - Stockholm

Etapp 3
8-10 december  (2020) - Stockholm

-114-16 januari - Stockholm6 januari - Stockholm

Vedgård- och rensericertifiering

Utbildningstider 2020:

Etapp 2
22-24 september - Plats bestäms senare

Etapp 3
10-12 november - Plats bestäms senare 

Utbildningstider 2021:

Etapp 1
2-4 mars

Etapp 2
18-20 maj

Etapp 3
21-23 september


Kontakter:
Stefan Pettersson, P&L,  0451-74 44 10E-post
Stefan Svensson, MoRe Research 070-234 83 00, E-post