Performance Index

Performance Index

MoRe Research performance index-metodik är ett kraftfullt optimeringsverktyg för att peka ut starka och svaga positioner i processlinjen och för att tydliggöra orsak och verkan i optimeringsarbetet. Efter ombyggnad av en kontinuerlig kokare kunde de försämrade massaegenskaperna tydligt härledas till förändringar i inkommande vedmaterial samtidigt som ombyggnaden i sig visade på ett bättre utnyttjande av vedens värdepotential. God kontroll på inkommande råmaterial, optimering av kemin i olika processteg samt minskade negativa mekaniska effekter i tillverkningskedjan är nyckeln till en väloptimerad process. MoRe Research kan bli ditt verktyg i detta arbete.

Läs mer om fördelarna med performance index

Kontaktperson: Lars Sundvall, 070 526 52 21 E-post

  • Malning

    Du kan göra malningsstudier hos oss!

    Läs mer