Intern revisionstjänst

Intern revisionstjänst

Till raden av tjänster som MoRe erbjuder sina kunder har nu också lagts internrevision av ackrediterade laboratorier. Manuela Lopez, som anställdes i våras och som genomför revisionerna, har tidigare genomgått SWEDACs utbildning för bedömare och anlitats av SWEDAC som teknisk bedömare vid ett flertal tillfällen.

SWEDAC genomför tillsyn av de laboratorier man ackrediterat men kräver att laboratorierna bör genomföra en intern revision årligen. I och med att Manuela Lopez, som redan under många år genomfört tekniska bedömningar av ackrediterade laboratorier på uppdrag av Swedac, anställts hos MoRe, kan vi nu erbjuda denna tjänst till våra kunder.

– Vid en revision granskar jag både dokument och rutiner, säger Manuela Lopez. Det är viktigt att personalen på sin arbetsplats har tillgång till dokumentationen och att den inte står och samlar damm någonstans. Naturligtvis intervjuar jag också personalen för att få veta hur verksamheten fungerar. Jag har själv arbetat på ett ackrediterat laboratorium i snart tjugo år så jag vet vilka krav som ställs. Enkelt uttryckt går revisionen ut på att kontrollera ”att man gör som man säger att man ska göra”.

Eftersom Manuela Lopez i sitt tidigare arbete har genomgått utbildning som bedömare av SWEDAC, finns möjligheten att erbjuda denna tjänst till er. Dessutom har hon mångårig erfarenhet av att arbeta på ett ackrediterat laboratorium. Därför passar det som hand i handsken att våra kunder får möjligheten att dra nytta av denna möjlighet.

Vid frågor kontakta Anna-Karin Söderlind.