Analyspaket

Analyspaket

Råvarukontroll:

Analyspaket för flis (Bra när ni vill utvärdera er nya flis)

Utvärdera era massor med hjälp av vårt analyspaket för massa.

Få kontroll på era fyllmedel hos oss.

När ni köper in nya kemikalier kan det vara bra att veta att den nya är lika bra som den gamla kemikalien. Vi kan hjälpa er att analysera tex:

Detta är bara exempel, ta kontakt med oss så hjälper vi er. 

Kontakt: Christina Wedin 070-544 93 99, E-post

Dissolving:

Analyspaket för dissolvingmassor

Våtändeskemi:

Utvärdera system för våtända och mäldkemi mha vårt analyspaket.

Pappersprodukter:

Utvärdera tissue med hjälp av vårt analyspaket för tissue/mjukpapper.

Använd er av vårt analyspaket för förpackningar för utvärdering.

Analyspaket för ytor

Vi kan utvärdera ert fuktvatten.

Processkemikalier:

Vatten:

 

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Kemikalieåtervinning och miljöutredningar: Staffan Magnusson 070-222 31 32, E-post

Bioraffinaderifrågor: Hans Grundberg, 070-527 41 05, E-post

Pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-526 52 21, E-post

Dissolving och cellulosaderivat: Hanna Rammsy, 072-500 66 09, E-post

Vedfrågor: Torbjörn Sjölund, 070-658 58 21, E-post