Analyspaket

Analyspaket

Råvarukontroll:

Analyspaket för flis (Bra när ni vill utvärdera er nya flis)

Utvärdera era massor med hjälp av vårt analyspaket för massa.

Få kontroll på era fyllmedel hos oss.

När ni köper in nya kemikalier kan det vara bra att veta att den nya är lika bra som den gamla kemikalien. Vi kan hjälpa er att analysera tex:

Detta är bara exempel, ta kontakt med oss så hjälper vi er. 

Kontakt: Christina Wedin 070-544 93 99, E-post

Dissolving:

Analyspaket för dissolvingmassor

Våtändeskemi:

Utvärdera system för våtända och mäldkemi mha vårt analyspaket.

Pappersprodukter:

Utvärdera tissue med hjälp av vårt analyspaket för tissue/mjukpapper.

Använd er av vårt analyspaket för förpackningar för utvärdering.

Analyspaket för ytor

Vi kan utvärdera ert fuktvatten.

Processkemikalier:

Vatten: