Pappersprodukter

Pappersprodukter

Vi har ett antal papperspiloter i olika storlekar. Dessa kompletterar varandra och kan användas för alla typer av pappersframställning.

Pappersprodukter som vi kan tillverka och prova: Tryckpapper, kartong, Tissue, handark.

Kontakta Trouble shooting om du har prickar i produkten, vill veta vad din produkt innehåller, tvärsnitt mm.

Vi kan analysera:

Fuktvatten

Totalklor, totalsvavel, organiskt klor och uttvättbar klorid och sulfat.

Al, Ba, Co, Cr, P, Si, Zn mm