Kemikalieåtervinning

Kemikalieåtervinning

Exempel på områden där MoRe har kompetens och erfarenhet är:

 • Svavel/natrium-balanser i återvinningscykeln
 • Utredningar av NOx-problem runt sodapannan t.ex. i samband med miljötillståndsansökaningar
 • Konsekvenserna av att ta in bioslam i återvinningen och uppföljning av utfallet.
 • Räkna på kemikaliebalanser i samband med investeringsprojekt och fiberlinjeoptimeringar.
 • Beräkningar och fabriksförsök i samband med högre slutningsgrad av massalinjer.

Vi kan också hjälpa er med:

Miljöutredningar, vi är ackrediterade på miljöanalyser.

Bioreningar

Blekerislutningar

Grönlutsslam - vi har en egen metod.

Lignin och lignosulfonat

Molekylviktsfördelning - även på hemicellulosa

Totalhalt av oxalat och andelen fria oxalatjoner

Organiska syror, även i svartlut

MoRe Research har lång erfarenhet av återvinningsfrågor och arbetar tillsammans med fabrikerna för att minimera effekterna av processfrämmande grundämnen, PFG. Natrium/svavel balansen samt minimering av NOx-emission är andra viktiga områden där MoRe Research aktivt deltar i optimeringsarbetet.

Allt som inte går ut med massan eller hamnar i avloppet kommer till återvinningen. Ju mer massabruken sluts, desto mer komplex blir kemin i återvinningen och desto viktigare är det att kunna behärska den. Här har MoRe analysmöjligheter och kunskap som hjälper bruken att hålla koll på återvinningscykeln.

När det gäller återvinningen så är det svårt att efterlikna processen i laboratorieskala, utan man måste vara på plats i fabriken. Huvudprocessen är mogen och kompliceras av att allt möjligt tas in där. Med allt högre slutningsgrad ökar risken för bland annat utfällningsproblem och lägre produktion till följd av att värmeöverföring och filtreringsegenskaper försämras.

Det bästa är när jag kan ha en dialog med kunden och gemensamt bestämma vad som ska göras. Ofta blir upplägget då en kombination av att ta prover från alla relevanta delströmmar, analysera dem och kombinera med driftdata från bruket. Vi har omfattande analysmöjligheter och kunskap på återvinningssidan, vilket kombinerat med kundens erfarenheter leder till goda resultat.

Kontakta Lars Sundvall för diskussion och frågor: 070-5265221, E-post

 • Processvätskor

  Analysera processvätskor hos oss!

  Läs mer

 • TOC

  Håll koll på karbonathalten i lutarna eftersom man annars kan få inkrustproblem i indunstningen!

  Läs mer