Product Sustainable Test

Product Sustainable Test

I vilken produkt passar massan bäst? I vår kostnadseffektiva Product Suitability Test, PST, fastställs massans användbarhet i olika pappersapplikationer, samtidigt som du får värdefull kunskap inför det stundande fabriksförsöket. Vår unika kombination av papperspiloter, analysmetoder och referensmetodik pekar snabbt och effektivt ut möjligheterna i utvecklingsarbetet. Nyligen har vi på en kunds uppdrag med vår PST kunnat visa hur väl nya typer av lövvedsmassa passar för tissueproduktion. Ska du slå dig in på nya marknader? Prata med oss först!

Kontaktperson: Lars Sundvall, 070 526 52 21 E-post