Förpackningar

Förpackningar

MoRe förfogar över en välutrustad verktygslåda för tillverkare av förpackningsmaterial. Här hittar du verktyg i form av såväl pilotutrustningar från stock till kartongskikt som omfattande analysutrustningar och metoder. I en tid när förpackningsmaterial visar en positiv trend växer intresset för satsningar inom förpackningsområdet.

Hos oss kan tillverkare av såväl kartong som wellråvaror och kraftpapper för förpackningsändamål få en omfattande hjälp, både när det gäller olika produkt- och processutvecklingsprojekt som vid problemlösning. Att spara fiber i förpackningsmaterialet med bibehållna egenskaper, såsom tjocklek och körbarhet, är högt på agendan idag och där har vi många verktyg i lådan att plocka fram.

Kartong byggs upp av flera skikt med olika mäldsammansättning. I vår dynamiska arkform, Formetten, kan kartong med upp till fem skikt byggas upp av aktuella mälder. Det gör Formetten användbar för en lång rad undersökningar vid produktutveckling, utprovning av nya mäldkemikalier, fyllmedel, fiberblandningar m.m. I experimentpappersmaskinen, XPM, kan exempelvis ytskikten i en kartongkvalitet optimeras, speciellt som maskinen är utrustad med en yankeecylinder.

Ibland utsätts förpackningar för mycket varierande klimat och kan då få försämrade egenskaper. Förpackningsmaterial kan därför testas hos MoRe i vår klimatkammare där vi med hjälp av olika mättekniker kan studera fenomen såsom curl och andra temperatur- och fuktkänsliga egenskaper. Sättet att köra pappers- eller kartongmaskinen har stor påverkan på curlegenskaperna, vilka därför kan variera tvärs banan. Genom att kunden tar ut prover i olika positioner tvärs, kan vi bestämma curlprofilen genom att mäta proverna i klimatkammaren, där vi också kan bestämma bestående curl som kan vara ett problem när förpackningar har utsatts för olika klimatförhållanden.

Kontakt: Elly Westberg, 070-268 67 81, E-post

 • Provning

  Prova era förpackningar hos oss!

  Läs mer

 • Viskositetsmätare

  Vi kan mäta viskositet på era smetar!

  Läs mer

 • Stavbestrykning

  Bestryk dina produkter med nya spännande material hos oss!

  Läs mer