Svartlut

Svartlut

 

 • Fiberinnehåll (totalhalt)
 • Restalkali (hydroxid), karbonat
 • Sulfid, sulfit, sulfat, tiosulfat, total-S,
 • Oxalat
 • Klorid
 • Metaller
 • Kolhydrater, totala, polymera, fria (monomera)
 • Lignin (totalhalt)
 • Molekylviktsfördelning lignin
 • Tallolja
 • Terpener
 • Hydroxisyror (underleverantör)
 • Flyktiga syror (underleverantör)
 • Torrhalt, askhalt

 

Kontakta

Christina Wedin, 070 544 93 99, E-post