Cobb

Cobb

Cobb

ISO 535 bestämning av vattenupptagningsförmåga för papper och papp. Intressant att mäta på material som behöver vara vattenbeständigt som till exempel bestruket papper. Passar inte tunna material under 50 g/m2, obestruket eller poröst papper (här hänvisar vi till Klemms sughöjd ISO 8787).

Mätstorhet: Cobbvärde, dvs vattenabsorptionsförmåga (g/m2).

Förarbete:

Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187.

Det är möjligt att göra laboratorieark av pappersmassa enligt ISO 5269-1 för att mäta Cobb på dessa.

Kontakta oss gärna vid frågor Kontaktuppgifter