Fukt i papper

Fukt i papper

Fukt i papper

Metod ISO 287 mäter fukthalt i papper, papp, wellpapp, massiv board genom att torkning i värmeskåp. Materialet får endast innehålla vatten.

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186.

Mätstorheter: Fukthalt och konstant massa.

Kontakta oss gärna vid frågor Kontaktuppgifter