Klemm metod

Klemm metod

Klemm metod – kapillärstigning

Denna metod mäter vattenuppsugningsförmåga hos obestrukna papper och papp så som läskpapper och andra produkter med hög uppsugningsförmåga. Lämpar sig inte för material mindre än 5 mm (hänvisar till Cobb ISO 535).

Förarbete:

Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187. Vattnet som används i analysen utgår ifrån ISO 3696.

Kontakta oss gärna vid frågor Kontaktuppgifter