Optiska egenskaper

Optiska egenskaper

Fluorescens: Vithet mäts på papper och kartong med och utan fluorescens med ljuskälla för dagsljus D65/10. Ej lämplig för material med fluorescerande färger.

Förarbete: ISO 186 konditionering och kalibrering enligt ISO 4094 och 2469.

Färg för papper och kartong mäts enligt ISO 5631-1, -2, 3 med diffus reflektans. Inomhusljus C/2, utomhusljus D65/10 och D50/2 inomhusljus utan spegelglans.

Opacitet enligt ISO 2471 på papper och kartong, men lämpar sig inte för färgat material som innehåller fluorescens.

Ljusspridning och absorptionskoefficient mäts enligt ISO 9416 på papper och kartong (även massaark). Metoden lutar sig mot Kubelka Munk teorin och är inte en strikt mätning per definition. Metoden lämpar sig för vita och nära vita produkter med en opacitet lägre än 95 %.

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187 samt ISO 536 ytvikt. ISO 2469 mätning av diffus reflektansfaktor följs också.

ISO ljushet mäts på papper, kartong och massa enligt ISO 2471-1, -2 för inomhusljus och utomhusljus. Den mäter i den blåa regionen av det synliga området (VIS).

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186, ISO 3688 provförberedelse och konditionering enligt ISO 187. ISO 7213 massaprovning och ISO 2469 mätning av diffus reflektansfaktor finns också med.