Rivstyrka

Rivstyrka

Rivstyrka

ISO 1974 bestämning av rivstyrka enligt Elmendorfs metod som är ämnat för papper men kan även användas för papp med lägre styrkor. Den lämpar sig inte för wellpapp och tvärriktning med hög fiberanisotropi.

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187 samt ISO 536 ytvikt.

Mätstorhet: Rivstyrka: Medelkraften för ark som rivs med ett initalt snitt i millinewton. Rivindex mäts genom att dividera rivstyrkan med ytvikten

Kontakta oss gärna vid frågor Kontaktuppgifter.