Molekylviktsfördelning

Molekylviktsfördelning

Vi kan hjälpa dig att karakterisera massa, karboxymetylcellulosa, polyakrylat, stärkelse, biocider, lignin, svartlutar, hemicellulosa.

MoRe kan med en egenutvecklad metod analysera molekylviktsfördelningen i cellulosaprover av typen blekta massor, viskoslösning och viskostrådar. Det tidigare instrumentet för analys av molekylviktsfördelningen i cellulosa har nu ersatts med ett nytt, vilket är ett integrerat högtemperatursystem för GPC-analys och är utrustat med RI-detektor.

Vi kan köra analyser av molekylviktfördelning av cellulosa i blekta massaprover, viskoslösningar och i viskostrådar. MoRe har en egen standardiserad metod som i korta drag innebär att provet löses upp och analyseras vid en temperatur av 70 oC. Metoden ger säkra och reproducerbara värden.

Det är en bra metod när ett bruk eller viskostillverkare exempelvis genomför förändringar av körsätt eller utrustning av ett eller flera processteg. Ett bra mått att se vilka effekter på massakvaliteten en processförändring har fått, är att jämföra kurvorna över molekylviktsfördelningen före och efter förändringen. Exempelvis indikerar en förskjutning mot ett lägre genomsnitt av molekyllängden att styrkeegenskaperna blivit sämre. Genom att lösa upp viskostrådar innan analys kan vi på motsvarande sätt se om trådens styrka påverkats som en följd av att molekylviktsfördelningen förändrats.

Det nya instrumentet är av typen Agilent PL-GPC 220 System och har levererats av Agilent Technologies. Det kan vid behov även kompletteras med viskositetsdetektor och ljusspridningsdetektor.

Med fördel skickas flera prover pga tidskrävande uppstart.

Kontakt