Titreringar

Titreringar

Titreringar är en vanlig analytisk metod som används inom massabruksprocessen för att bestämma koncentrationen av olika kemiska ämnen i processlösningar eller suspensioner. Dessa titreringar kan vara kopplade till olika steg i processen för att övervaka och kontrollera olika parametrar och kvalitetsaspekter. Här är några exempel på titreringar som är relevanta för massabruksprocessen:

1. Titrering av alkalinitet: Denna titrering används för att mäta mängden alkalinitet i processlösningar, såsom vitlut eller grönlut. Alkaliniteten är viktig för att upprätthålla stabila pH-nivåer i processen och för att säkerställa effektiviteten i de alkaliska extraktionsstegen.

2. Titrering av surhetsgrad: Syftet med denna titrering är att bestämma surhetsgraden i processlösningar, såsom svartlut eller andra syrabaserade lösningar som används i massabruksprocessen. Detta är viktigt för att övervaka och justera pH-värden för att optimera processparametrar och för att förhindra korrosion av utrustning.

3. Titrering av reagenser: Denna typ av titrering används för att bestämma koncentrationen av kemikalier och reagenser som används i olika delar av massabruksprocessen. Det kan inkludera mätning av koncentrationen av natriumhydroxid i vitlut eller koncentrationen av sulfatkemikalier i kokningsprocessen.

4. Titrering av kalcium- och magnesiumhalter: Dessa titreringar används för att mäta koncentrationen av kalcium- och magnesiumjoner i processlösningar, såsom vatten eller vitlut. Det är viktigt att övervaka dessa halter för att förhindra bildning av kalcium- och magnesiumavlagringar (kalk) i utrustningen.

Genom att utföra dessa titreringar regelbundet kan massabruksprocessen övervakas noggrant och eventuella avvikelser från önskade parametrar kan identifieras och korrigeras i tid för att säkerställa en effektiv och hållbar produktion av pappersmassa.

Vi kan analysera total-svavel, sulfat, sulfid, hydroxid, klorid, syratal i tallolja mm.

Kontakt