Titreringar

Titreringar

Vi kan analysera total-svavel, sulfat, sulfid, hydroxid, klorid, syratal i tallolja mm.

För mer information kontakta Christina Wedin, 070-544 93 99, E-post.

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Bioraffinaderifrågor, dissolving, cellulosa derivat: Hans Grundberg, 070-527 41 05, E-post

Pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-526 52 21, E-post

Vedfrågor: Torbjörn Sjölund, 070-658 58 21, E-post