Ved- och massaanalyser

Ved- och massaanalyser

Alfa beta gamma cellulosa KA 10.314
Alkali löslighet S5, S10, S18 ISO 692
Alkali resistans R5, R10, R18 ISO 692
Antrakinon KA 10.225
Askhalt, 525°C ISO 1762
Extrakthalt, aceton, massa ISO 14453, / SCAN-CM 49
Extrakthalt, aceton, ved SCAN-CM 49
Extrakthalt, cyclohexan/aceton SCAN-CM 67
Extrakthalt, DKM SCAN-C 7
Extraktivämnen, GC-MS analys KA 10.214
Extraktivämnen, gruppseparation KA 10.213
Fenolgrupper, fria KA 10.207
Fiberladdning SCAN-CM 65
Fiberväggstjocklek, fördelning Ljusmikroskopi
Fläckar, prickar och smuts Ljusmikroskopi/ SEM / FTIR
Foch’s reaktivitetsmetod KA 10.224
Hexanal KA10.230
Kappatal ISO 302
Karbonyländgrupper SCAN-C 22
Kisel, totalhalt KA 10.107
Klorid, totalhalt SCAN-CM 51
Klorid ISO 9197
Kolhydrater SCAN-CM 71
Komplexbildare, EDTA, DTPA, NTA KA 10.220
Konduktivitet, vattenextrakt ISO 6587
Lignin, Klason och syralösligt Tappi T222
Metaller  
Ca, Cu, Fe, Mg, Mn SCAN-CM 38
K, Na SCAN-CM 63
Cd, Pb SCAN-CM 54
Al, Ba, Co, Cr, P, Si, Zn mm ICP-OES
Molekylviktsfördelning, massa KA 10.312
Organiskt klor SCAN-CM 52
Oxalsyra, totalhalt SCAN-N 39
pH, vattenextrakt ISO 29681
Sulfat ISO 9198
Svavel, totalhalt SCAN-CM 57
Syraolöslig aska ISO 776
Vedslag, fiberanalys ISO 9184
Tvättförlust SCAN-C 30
Uronsyror KA 10.203
Uttvättbar COD, blöt massa SCAN-C 45
Uttvättbar COD, torr massa SCAN-CM 44
Uttvättbar TOC, blöt massa SCAN-C 45
UTtvättbar TOC, torr massa SCAN-CM 44
Viskositet ISO 5351
Z-potential


Kontakt