Flispaket

Flispaket

Vi kan analysera er flis på flera olika sätt. För mer information kontakta oss!

  • Torrhalt
  • Storleksfördelning
  • Barkhalt
  • Torr-rådensitet eller Bulkensitet
  • Tjocklek och tjockleksfördelning
  • Längd och längdfördelning, bredd och breddfördelning
  • Metaller
  • Extraktivämnen
  • Kolhydrater
  • Askhalt

 

Kontakt: Mats Westin, 070-354 09 44, E-post