Lim

Lim

ASA, AKD, rosin och stärkelse är lim som används som ytbehandlingskemikalie i pappers- och kartongindustrin för att förbättra ytegenskaperna hos papper och kartong. Här är några aspekter av dess användning och funktion i pappersprocessen:

Vi kan analysera lim av olika slag:

  • ASA (Kvantitativt)
  • AKD (Semi kvantitativt)
  • Rosin size (FTIR endast kvalitativt)
  • Stärkelse -
    • Analys av halten stärkelse i papper (får då både stärkelse från ytlim och från mälden (baspapperet))
    • Vill man särskilja hur mycket ytlimsstärkelse som läggs på ett papper kan man märka det med litium om analysera halten litium i en kvadratdecimeter av papperet.

Vi kan ta reda på vilken/vilka av limmen som använts i en okänd produkt.

Kontakt Christina Wedin