Analyspaket

Analysmöjligheter för tallolja

Tallolja är en mörkbrun, trögflytande och svavelhaltig vätska som bildas vid med tillverkning av pappersmassa via sulfatprocessen, svartlut och kommer från extraktivämnena.

Talloljans beståndsdelar kan delas upp i fettsyror, hartssyror, neutralämnen och lignin (små mängder). Den innehåller värdefulla kemiska substanser som kan vidareförädlas till bla gröna kemikalier.

Behöver ni hjälp med att utvärdera er tallolja? Vi kan erbjuda nedanstående analyser och vi hjälper er gärna med att optimera er process!

  • Syratal
  • Neutralämnen (oförtvålbara ämnen)
  • Sammansättning m.a.p. fett- och hartssyror
  • Vattenhalt
  • Askhalt
  • Totalt svavel
  • Totalt natrium

Lämplig provmängd för analys är 500 g.

Kontakt