Partikelstorleksmätare

Partikelstorleksmätare

MoRe har en partikelstorleksmätare ifrån Beckman Coulter för att i första hand kunna mäta storleken på partiklar i viskoslösningar. Tanken är också att applicera tekniken även på andra lösningar där det är av betydelse att mäta partikelstorlekar och fördelningen av dem.

För viskostillverkarna är oupplösta partiklar i viskoslösningen ett problem eftersom de kan sätta igen dels filtren av viskoslösningen och dels dysorna i spinnbadet. Processbarheten i viskosbruken påverkas därför negativt av partikelförekomsten, varför förekomsten och mängd av partiklar är ett viktigt kvalitetsmått för en viskoslösning.

Vi har en komplett kedja med pilotutrustningar från ved till färdig viskostråd och uppdragen inom detta område ökar för oss. Eftersom vi tillverkar viskoslösning i vår viskospilot är det viktigt att kunna mäta dess olika egenskaper som förekomsten av partiklar och deras storleksfördelning. Genom köpet av det här instrumentet har utökat vår utrustning inom viskosområdet, vilket gör att vi på ett ännu bättre sätt kan utvärdera olika råvaror, typer av dissolvingcellulosor, och processparametrar.

Möjligheten att kunna mäta partikelstorleken begränsas inte till viskoslösningar utan kan användas i många andra sammanhang. Apparaten kan förutom att mäta partiklar, även mäta celler, exempelvis jästceller. Därför börjar nu ett intressant arbete att utveckla nya applikationer för mätaren hos MoRe.

Partikelstorleksmätaren fungerar enligt Coulter-principen och kan, med de detektionsrör som MoRe köpt in, detektera partiklar i storleksintervallet 0,4 till 170 µm, men den kan med flera tillsatser mäta upp till 1600 µm. Klicka på länken och se filmen om Multisizer 4 från Beckman Coulter.

Vi kan även mäta på partikelstorleksfördelning på fuktvatten.

Kontakt: Lars Sundvall 070 526 52 21, E-post