Garantikörningar

Garantikörningar

I samband med investeringar och ombyggnader i produktionslinjer för papper och massa är det vanligt att garantikörningar genomförs. Det kan gälla allt ifrån ett byte av sil eller del av utrustning till exempelvis hela renserier eller kokerier. Som en neutral part får MoRe ofta i uppdrag att utvärdera resultaten av dessa körningar.

I princip går garantikörningar till så att prover tas ut kring aktuell utrustning innan ombyggnad eller att ny utrustning satts in. När utrustningen byggts om eller satts in genomförs på överenskommen tidpunkt den kontrollerade garantikörningen. Vid båda tillfällena finns personal ifrån MoRe på plats för att ta ut prover för analys.

Vi betonar vikten av att mätningar görs längs hela produktionslinjen av de olika delarna när produktionen går problemfritt. Då finns det ett bra material att jämföra med vid garantikörningen. Detta gäller speciellt i processer som, så att säga, ligger nära råvaran eftersom där är variationerna störst.

Att utvärdera en barktrumma är en omfattande procedur. Då tar vi under tre timmar ut cirka 200 trissor av stockarna som vi skalar för hand med kniv för att se hur mycket bark som finns innan barkning. Dessutom mäts torrhalt och densitet. Flis tas ut under samma period och sållas. Vi undersöker hur mycket bark som finns kvar på flisen och får fram barkningsgraden, men också hur mycket ved som finns kvar på barken, vilket visar vedförlusten. Dessa undersökningar görs dels före ombyggnad och dels efter för att se ombyggnadens effekt.

Om en kokare har byggts om genomför vi såväl pilotkok med kundens egna processbetingelser i vårt pilotkokeri, som analyser av fabriksmassorna före och efter ombyggnad.

Skälen till att vi ofta anlitas för dessa jobb är att kombinationen av vårt processkunnande, egna pilotutrustningar och en analysavdelning med kraftfulla resurser. Dessutom förhåller vi oss neutrala vilket givetvis är en förutsättning för den här typen av uppdrag.

Kontakt