Extraktivämnen

Extraktivämnen

MoRe har gaskromatograf (GC) för vätskeprover, vilket både ökar effektiviteten i en trång analyssektor och ger bättre möjligheter för fler analyser.

Vi har flera gaskromatografer, varav en är för analyser av extraktivämnen enligt GC Åbo-metoden. GC-Åbo är ett etablerat sätt att analysera extraktivämnen såsom fett- och hartssyror, steroler inkl. betulinol, sterylestrar och triglycerider.

Vi kan även analysera kolföreningar och svavelföreningar, vilket är bra då skogsindustrin har svavelföreningar i många strömmar.

Kontakt: Christina Wedin, 070-5449399, E-post