Extraktivämnen

Extraktivämnen

MoRe har gaskromatograf (GC) för vätskeprover, vilket både ökar effektiviteten i en trång analyssektor och ger bättre möjligheter för fler analyser.

Vi har flera gaskromatografer, varav en är för analyser av extraktivämnen enligt GC Åbo-metoden. GC-Åbo är ett etablerat sätt att analysera extraktivämnen såsom fett- och hartssyror, steroler inkl. betulinol, sterylestrar och triglycerider.

Vi kan även analysera kolföreningar och svavelföreningar, vilket är bra då skogsindustrin har svavelföreningar i många strömmar.

Kontakt: Robert Selling, 070 522 73 99, E-post

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Kemikalieåtervinning och miljöutredningar: Staffan Magnusson 070-2223132, E-post

Bioraffinaderifrågor: Hans Grundberg, 070-5274105, E-post

Pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-5265221, E-post

Dissolving och cellulosaderivat: Hanna Rammsy, 072-5006609, E-post

Vedfrågor: Torbjörn Sjölund, 070-6585821, E-post