Kontaktvinkel

Kontaktvinkel

Att mäta ett pappers kontaktvinkel och ytenergi är viktigt när det gäller att veta hur pappersytan absorberar fuktvatten vid offsettryck eller bläck vid inkjetutskrift. MoRe har en metod för att mäta både kontaktvinkel och ytenergi.

Mätningen går så till att en liten droppe vatten läggs på en provremsa. Förloppet när vattendroppen absorberas filmas från sidan och utifrån droppens förändring bestäms kontaktvinkeln under 20 sekunder. Ju lägre kontaktvinkeln är desto snabbare har absorptionen skett. 

För bestämning av ytenergin mäts och jämförs kontaktvinkeln för en vattendroppe respektive för en droppe dijodmetan. Beräkning av ytenergi hos provet görs från de uppmätta vinklarna och ytspänningen hos de båda lösningarna. Ytenergin har t.ex. betydelse för dropparnas spridning vid inkjettryck.

Det är viktigt att provet är åtminstone i A4-storlek eftersom vi skär ut det i 45o vinkel för att minimera effekterna av papperets längs-tvärsförhållande. Dessutom får proverna inte vara tummade på eftersom det påverkar kontaktvinkeln.

Kontakt: Pia Renström, 070 381 56 57 E-post