Dennison Wax Pick

Dennison Wax Pick

För att utvärdera ett pappers olika egenskaper krävs nästan alltid avancerad utrustning. Undantag finns dock och ibland kommer gamla beprövade manuella metoder till pass som till exempel Dennison wax pick för att testa ytstyrka och fiberresning.

Hos MoRe finns hela spektret av utrustning för pappersprovning, från nya avancerade provutrustningar till exempelvis vaxstavarna som ingår i Dennisontestet. Med denna enkla metod kan papper utvärderas med avseende på ytstyrka och fiberresning.

Dennison wax pick utformades ursprungligen för att testa tryckpressars påverkan på pappersytan och därifrån var inte steget långt till att använda denna metod för pappersprovning.

Kontakt