Stärkelsekokare

Stärkelsekokare

En av en lång rad pilotutrustningar som MoRe har är en ytlimsstärkelsekokare av typen Lyckeby National Lab Jetkokare 100. Den är inte ny men väldigt bra att ha. Med hjälp av den kan utvärderingar göras i pilotskala av olika ytlimsstärkelser eller tillsatser i ytlimmet.

Som en förstudie till fabriksförsök kan försök i pilotskala var en kostnadseffektiv och pålitlig metod. För att göra en korrekt ytlimsstudie måste det varma ytlimmet genast appliceras på aktuell pappers- eller kartongtyp. Hos MoRe kan aktuell ytlimsstärkelse kokas i kokaren och direkt därefter stavbestrykas på aktuella pappersprover eller läggas på papperet online i experimentmaskinens limpress för efterföljande utvärdering.

– Ytlimsstärkelsekokaren kan t.ex. användas i samband med utvärderingar av olika stärkelsetyper, optiska vitmedel eller konverteringsmedel för ytlim, berättar Elly Westberg, processkonsult hos MoRe Research. Efter applicering av det kokade ytlimmet på aktuella pappers- eller kartongprover kan vi göra en rad utvärderingar, allt beroende på vad kunden ifråga är intresserad av.

– Det kan vara optiska mätningar i Elrephon eller tryckegenskaper i skrivare eller i grafiska instrument. Men eftersom stärkelse som kommer ut i avloppet kräver syre för att brytas ner, kan också en egenskap som uttvättbart COD bestämmas. Vi kan också mäta egenskaper hos det färdiga ytlimmet, exempelvis viskositeten vid en viss koncentration och temperatur, slutar Elly.

För mer information, kontakta

Elly Westberg, tel. 0660-75003, E-post