Performance Index

Performance Index

Genom att utvärdera olika processavdelningar eller processteg enligt MoRes metod Performance index och jämföra värdena med motsvarande referenser i MoRes databank framträder bilden av hur den egna linjen fungerar och vad som kan förbättras. Många kunder utnyttjar den möjligheten för att på ett enkelt sätt höja den egna effektiviteten i sin process. För kostnadseffektiv processoptimering gäller det att kunna separera effekterna av råvara, kemi och processutrustning!

Performance index kan göras för alla egenskaper som går att analysera. Vanligast är utvärderingar av kokerier och syrgasdelignifiering i enkla och dubbla steg. När det gäller blekning blir varianterna många fler och då kan jämförelsen göras för utvalt bleksteg eller över hela blekeriet. Här är det vanligt att studera kostnader för kemikalier samtidigt som massans egenskaper givetvis är viktiga. 

Gången är att vi tar ut prover i fabriken, såväl in i aktuellt processteg som prover på utgående strömmar. Samtliga prover analyseras hos oss, vilket ger oss grunddata. Proverna på ingående strömmar, som t.ex. flis, massa och olika vätskor, används i pilotförsök hos oss. Efter körning sker analys i form av såväl kemisk som fysikalisk provning. Genom att jämföra analysvärdet av fabriksprovet med motsvarande värde från pilotförsöket fås Performance index för vald egenskap, exempelvis rivstyrka. Från vår databank kan vi hämta anonyma värden från motsvarande processteg för jämförelse med kundens värden.

Frågeställningar som kan besvaras är t.ex: Hur optimeras kokeri och syrgasdelignifiering för att få bästa möjliga egenskap för massan till rätt kostnad? Hur långt kan syrgasdelignifieringen drivas? Vilka konsekvenser får ett byte från tvättfilter till tvättpress? Ibland kan det vara så att en liten investering i en pump eller i filterdrifter ökar produktionen vilket ger ett annat körsätt och därmed förändrade produktegenskaper. Då är Performance index en bra metod att på ett enkelt sätt, och som inte stör den egna produktionen, bestämma ett nytt optimalt körsätt.

Kontaktperson: Lars Sundvall, 070 526 52 21 E-post