HPLC

HPLC

Vätskekromatografi (HPLC) är ett allt viktigare analysinstrument med stor tillämpbarhet för traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet. Här ligger MoRe Research i frontlinjen och kan med HPLC analysera en rad olika föreningar.

Exempel på provtyp: Kokvätskor, surlut, jästanksprover, svartlut.

Det används för att analysera en rad olika föreningar, t.ex:

Organiska syror: levulinsyra, etanol, glycerol och mjölksyra, myrsyra, ättiksyra, furanderivaten hydroxymetylfurfural (HMF) och furfural. Vi mäter även organiska syror i svartlutar.

Optiska vitmedel är dyra kemikalier som helst ska fastna på pappersytan och så lite som möjligt hamna i avloppet. Miljöskäl talar också för det senare. Med HPLC-analyser kan såväl kvalitativa som kvantitativa bestämningar av förekomsten av optiska vitmedel göras i såväl papper som i olika flöden runt pappersmaskinen. Vid konkurrentanalyser är det ofta möjligt att avgöra om det använda optiska vitmedlet optiska vitmedlet är av di-, tetra- eller hexatyp. 

En av detektorerna är en Dioade Array Detector (DAD), vilket ger ett komplett UV-VIS spektrum av varje förening. I samma system kan också högmolekylärt material analyseras och ge en bild av molekylviktsfördelningen för t.ex. lignin och andra polymerer. 

Kontakt

 

 

  • Molekylviktsfördelning

    Mät molekylviktsfördelning hos oss!

    Läs mer