Eukalyptus

Eukalyptus - jämförande kvalitetskontroll med eukalyptus för PFI-kvarnen

Nu startar vår efterfrågade kvalitetskontroll för eukalyptus på PFI-kvarnen. Hur väl är ert eget laboratorium kalibrerat? Vill du veta hur malresultatet från din PFI-kvarn förhåller sig till andras resultat? Resultaten kan även vara ett komplement till spårbar kalibrering när ert laboratorium ansöker om ackreditering eller certifiering. Nu kan anmälan till den jämförande kvalitetskontrollen med eukalyptus för PFI-kvarnen ske.

Sista anmälningsdag: 25 februari!

En gång om året skickar MoRe ut referensmassa till de deltagande laboratorierna för malning, arkning och provning. Resultaten bearbetas och sammanställs hos MoRe Research. Allt presenteras i en rapport där helheten redovisas i förhållande till respektive laboratoriums värden. Diagram erhålls för respektive parameter samt tabeller med de övriga deltagarnas resultat.
Referensmassan är uttagen i stor mängd vid ett tillfälle. Detta ger möjlighet till en direkt jämförelse med föregående omgång samt en långsiktig historik.
De parametrar som kommer att ingå i den planerade provningsjämförelsen är:

  • Malning 5 punkter (ISO 5264-2)
  • SR (ISO 5267-1)
  • CSF (ISO 5267-2)
  • Densitet (ISO 534)
  • Dragindex (ISO 1924-3)
  • TEA (ISO 1924-3)
  • Sprängstyrka (ISO 2758)
  • Ljusspridningskoefficient (ISO 9416)
  • Rivstyrka (ISO 1974)

Anmälan kan nu ske för deltagande i kvalitetskontrollen och referensmassa av eukalyptus kommer att sändas ut.

Ni kan vara med i provningsringar, Hard Wood Eukalyptus och blekt ECF långfibermassa. Anmäl de massor som är av intresse för er.

Pris och anmälaningsblankett: Kontakta Pia Renström, 070-381 56 57, E-post

Vid anmälan: skicka namn, företag, adress (för provleverans), telefon, mailadress, VAT-nummer samt fakturaadress.

Välkommen med din anmälan!

Vi finns även på EPTIS.