Soft Wood

MoRe Research och PFI Instruments erbjuder jämförande kvalitetskontroll för PFI-kvarnen

Under hösten 2017 startade MoRe och PFI Instruments en efterfrågad kvalitetskontroll för PFI-kvarnen för ECF långfibermassa. Genom att delta och jämföra egna värden för malning med en referensmassa vet man hur väl den egna kvarnen är kalibrerad. Resultaten kan även vara ett komplement till spårbar kalibrering inför ansökning om ackreditering eller certifiering.

En gång om året skickar MoRe ut referensmassa till de deltagande laboratorierna för malning, arkning och provning. Resultaten bearbetas och sammanställs hos MoRe Research. Allt presenteras i en rapport där helheten redovisas i förhållande till respektive laboratoriums värden. Diagram erhålls för respektive parameter samt tabeller med de övriga deltagarnas resultat.

Referensmassan är uttagen i stor mängd vid ett tillfälle. Detta ger möjlighet till en direkt jämförelse med föregående omgång samt en långsiktig historik.

De parametrar som kommer att ingå i den planerade provningsjämförelsen är:

• Malning 5 punkter (ISO 5264-2)
• SR (ISO 5267-1)
• CSF (ISO 5267-2)
• WRV (ISO 23714)
• Densitet (ISO 534)
• Dragindex (ISO 1924-3)
• Töjning (ISO 1924-3)
• TEA (ISO 1924-3)
• Sprängstyrka (ISO 2758)
• Ljusspridningskoefficient (ISO 9416)
• Luftpermeans Bendtsen (ISO 5636-3)
• Rivstyrka (ISO 1974)

Anmälan kan nu ske för deltagande i kvalitetskontrollen och referensmassa kommer att sändas ut.

Ni kan vara med i provningsringar, Hard Wood Eukalyptus och långfiber ECF. Anmäl de massor som är av intresse för er.

Pris och anmälan: Kontakta Pia Renström, 070-381 56 57, E-post

Vid anmälan: skicka namn, företag, adress (för provleverans), telefon, mailadress, VAT-nummer samt fakturaadress.

Välkommen med din anmälan!

Vi finns även på EPTIS.