Lutar

Lutar

För att göra detaljerade utvärderingar av olika delprocesser i kemikalieåtervinningen behövs analyser av lutars innehåll/sammansättning i  olika positioner. Vi har ett flertal analyser för resp typ av lut som kan utföras för att bistå i utvärderingarna. Kontakta gärna oss för vägledning och information.

Svartlutar

Vit- och grönlut

För utvärdering av inkrustrisk vid lutindunstning rekommenderas följande paket:

Grönlutsslam

 

Christina Wedin, 070 544 93 99, E-post