Lignin

Lignin

Vi har flera reaktorer, bland annat en förbehandlingsreaktor, där vi tex kan modifiera lignin kemiskt.

Vi kan även mäta:

Klason lignin, syralösligt lignin, lignin i vätskor, kappa, kolhydrater, extraktivämnen, molekylviktsfördelning på hemicellulosa, aska mm.

Lars Sundvall 070 526 52 21