Viskosfiber

Viskosfiber

Fiberkaraterisering

MoRe är nu utrustat med två instrument för bestämning av bland annat linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskos.

Se filmen om detta.

Partikelstorleksmätare

MoRe har en partikelstorleksmätare ifrån Beckman Coulter för att i första hand kunna mäta storleken på partiklar i viskoslösningar.

 

Kontakt

  • FIberkaraterisering

    Nu kan vi karakterisera dina fibrer

    Läs mer

  • Partikelstorleksmätare

    Nu kan vi detektera partiklar i storleksintervallet 0,4 till 170 µm.

    Läs mer