Processvätskor

Processvätskor och bioraffinaderi

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Bioraffinaderifrågor, dissolving och cellulosaderivat, pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-526 52 21, E-post

Vedfrågor: Roberth Byström 070-200 06 79, E-post