Processvätskor

Processvätskor och bioraffinaderi

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Bioraffinaderifrågor, dissolving och cellulosaderivat: Hans Grundberg, 070-527 41 05, E-post

Pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-526 52 21, E-post

Vedfrågor: Torbjörn Sjölund, 070-658 58 21, E-post